Image module
Почистване

Ежедневно почистване на офиси и сгради, почистване на фасади и труднодостъпни места, ДДД , почистване на сняг.

Image module

Почистване на офиси и сгради

Ежедневно почистване на офиси и сгради

Image module

Фасади и труднодостъпни места

Почистване на фасади и труднодостъпни места

Image module

ДДД

Системи за аварийно електрозахранване – дизелгенератори и UPS-системи.

Image module

Почистване на сняг

Почистване на сняг от сгради, фасади и трудно достъпни места.