Image module
Профилактика и техническа поддръжка
Image module

Вентилация и климатизация

Профилактика и абонаментна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации в частни домове,  търговски и офис учреждения, ресторанти, банки, болници и др.

Image module

Aсансьори, eскалатори

Поддръжка и профилактика на асансьори, ескалатори и други подемни съоръжения.

Image module

Aварийно ел.захранване

Системи за аварийно електрозахранване – дизелгенератори и UPS-системи.

Image module

Отопление

Отопление – централно или локално, поддръжка на котли