Image module
Цялостна поддръжка на сгради

Покривни, дърводелски, стъкларски, бояджийски, топло- и хидроизолационни работи, настилки, облицовки, обшивки и т. н.. Поддръжка на подземни и надземни паркинг зони и ситеми за контрол. Поддръжка на BMS

Image module

Покривни, дърводелски, стъкларски

Покривни, дърводелски, стъкларски, бояджийски, топло- и хидроизолационни работи, настилки, облицовки, обшивки и т. н.

Image module

BMS

Поддръжка на Building Managment Systems. Системи за автоматизация и контрол  на сгради.

Image module

Подземни и надземни паркинг зони

Поддръжка на подземни и надземни паркинг зони и ситеми за контрол